Activitats

L'Espai Cultural dels Canals d'Urgell

És un centre d'interpretació on s'explica d'una manera amena i didàctica com s'ha transformat el territori gràcies a la construcció dels canals d'Urgell.

Museu vestits de paper

Respoon a una demanda que era gairebé obligada, i així s'ha reconegut una tradició de més de 50 anys arrelada a Mollerussa i una forma d'art poc coneguda fora de la nostra ciutat.

Golf Urgell Pitch & Putt Bellpuig

Les intal.acions comprenen camp de pràctiques, putting green, zona d'aproach, zona de bunquer, botiga de golf, escola de golf i cafeteria.

Club Aeri Mollerussa

El Club Aeri ULM Mollerussa neix per la necessitat d'un espai on poder portar la nostra afició a terme. El club com a tal neix l'any 1990. Després de moltes conversacions amb l'Ajuntament de Mollerussa, finalment accedeixen a cedir-nos uns terrenys. Després d'uns anys de canvis, remodelacions i ampliacions tenim aquestes instal·lacions. En elles a part del Club s'ha creat també una Escola de Vol, la qual forma a pilots que son la cantera del nostre Club.